Current job offers

Current job offers
Analityk biznesowy - Warszawa

Branża: Ubezpieczenia

Miejsce pracy: Warszawa Wola, siedziba Klienta

Wymagania

 • znajomość tematyki ochrony danych (RODO),
 • zmiejętność analitycznego myślenia,
 • wiedza biznesowa z zakresu ubezpieczeń,
 • wiedza techniczna,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • zdolność do jasnego i precyzyjnego formułowania myśli,
 • umiejętność słuchania i zadawania odpowiednich pytań,
 • zdolności negocjacji i perswazji,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność podejmowania decyzji.

Zakres obowiązków

 • zbieranie, definiowanie i priorytetyzację wymagań biznesowych i aktywny wpływ na podejmowane decyzje,
 • przygotowanie rekomendacji sposobu realizacji zidentyfikowanych luk RODO (realizacja przez zmiany w procesach biznesowych lub dostosowanie systemów IT), 
 • specyfikowanie potrzeb biznesowych (wymagań biznesowych) w zakresie niezbędnych zmian w systemach IT,
 • analizę wpływu rozporządzenia RODO na systemy IT i procesy w firmie, 
 • rekomendowanie rozwiązań, minimalizujących ryzyka naruszenia wymagań w obszarze ochrony danych osobowych, 
 • opis stanu docelowego dla procesów modyfikowanych przez wdrażane systemy (wykorzystanie notacji formalnych np. UML, BPMN),
 • ocena wpływu zmian na stan obecny, 
 • tworzenie dokumentacji produktu, 
 • wdrażanie komunikacji na styku biznesu i IT. 

Co oferujemy

 • czas trwania projektu min.  6 miesięcy, z możliwością przedłużenia
 • zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godz. tygodniowo)
 • atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o Umowę B2B: 680-800 PLN netto dziennie + VAT
 • krótki, 14 dniowy termin płatności faktury
 • pracę w środowisku doświadczonych specjalistów
 • styczność z najnowszymi technologiami
 • kartę Multisport Plus, dającą dostęp do ponad 25 zajęć oraz dyscyplin sportowych w 4000 obiektów sportowych w 650 miastach Polski.
 • prywatną opiekę medyczną w PZU Życie (pakiet Komfort Plus) umożliwiającą umówienie wizyty w jednej z ponad 2000 placówek medycznych w ponad 500 miastach w Polsce
Tester Oprogramowania - Warszawa

Branża: Ubezpieczenia

Miejsce pracy: Warszawa Służewiec, siedziba Klienta

Wymagania

 • wykształcenie z kierunków IT (informatyka, elektronika lub pokrewne)
 • minimum 3 lat doświadczenia w testowaniu rozwiązań informatycznych
 • praktycznej znajomości tworzenia Przypadków Testowych oraz testowania zmian w systemie
 • praktycznej znajomości narzędzi do zarządzania procesem testów - np.: JIRA, Testlink
 • praktycznej znajomości narzędzi do budowania i deployu paczek
 • znajomości branży ubezpieczeniowej lub finansowej
 • znajomości SCRUM

Zakres obowiązków

 • wykonywanie testów systemowych i integracyjnych aplikacji
 • raportowanie wyników testów i jakości oprogramowania
 • współpraca z analitykami, architektami
 • planowanie testów oraz szacowanie pracochłonności ich wykonania
 • projektowanie, tworzenie i utrzymanie przypadków testowych
 • przygotowywanie danych testowych

Co oferujemy

 • czas trwania projektu min. do końca roku, z możliwością przedłużenia
 • zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godz. tygodniowo)
 • atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o Umowę B2B: 400-560 PLN netto dziennie + VAT
 • krótki, 14 dniowy termin płatności faktury
 • możliwość zdobywania doświadczenia w gronie specjalistów ze swojej dziedziny
 • udział w projektach realizowanych przy użyciu najnowszych technologii
 • prywatną opiekę medyczną w PZU Życie, dającą szybki dostęp do lekarzy z ponad 35 specjalizacji
 • kartę Multisport Plus (25 zajęć oraz dyscyplin sportowych w 4000 obiektów sportowych w 650 miastach)
QA Automatyzujący - Warszawa

Branża: Lotnictwo/Inżynieria

Miejsce pracy: Warszawa Służewiec, siedziba Klienta

Projekt jest realizowany dla zagranicznego klienta z branży lotniczej. Zakłada wykonanie wielokomponentowego systemu służącego do monitorowania oraz analizy pracy silników. System ma za zadanie kolekcjonować i agregować dane wygenerowane podczas eksploatacji silników oraz wspomagać w podejmowaniu decyzji poprzez wizualizacje danych i trendów.

System jest budowany w oparciu o platformę Microsoft Azure i wykorzystuje wiele dostarczanych przez nią elementów infrastruktury oraz serwisów, m. in. web aplikacje, Service Fabric, Event Hub, SQL oraz SQL DW, CosmosDB.

Ponieważ całość infrastruktury znajduje się w chmurze, również mechanizmy wdrażania polegają na procesach Azure.

Wymagania

 • podstawowa znajomość języka C#
 • znajomość biblioteki Selenium Web Driver
 • dobra znajomość środowiska Visual Studio 2017
 • znajomość systemu kontroli wersji GIT
 • podstawowa znajomość T-SQL
 • podstawowa znajomość HTML/CSS/XPath
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej oraz swobodne porozumiewanie się z klientem

Mile widziana:

 • znajomość framework’a SpecFlow
 • doświadczenie w pisaniu testów wydajnościowych
 • znajomość środowiska Visual Studio Team Services
 • doświadczenie w pracy w metodyce Scrum
 • certyfikat ISTQB

Zakres obowiązków

 • testowanie każdego komponentu - odpowiedniego typu testy są pisane i rozwijane regularnie, wraz z rozwojem tych komponentów.
 • pisanie testów jednostkowych, integracyjnych oraz funkcjonalnych.
 • projektowanie, tworzenie i utrzymywanie testów automatycznych

Co oferujemy

 • czas trwania projektu min.  6-12 miesięcy, z możliwością przedłużenia
 • zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godz. tygodniowo)
 • atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o Umowę B2B: 560-760 PLN netto dziennie + VAT
 • krótki, 14 dniowy termin płatności faktury
 • wsparcie merytoryczne zespołu projektowego
 • pracę w otoczeniu najnowszych technologii
 • kartę Multisport Plus, jako element work-life balance
 • prywatną opiekę medyczną w PZU Życie, dzięki której w szybkim czasie możesz umówić się do wybranego specjalisty
Kierownik Projektów IT

Branża: Bankowość

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, siedziba Klienta

Wymagania

 • wykształcenie wyższe;
 • min. 4 lata doświadczenia zawodowego;
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami informatycznymi lub biznesowymi;
 • ogólna znajomość technologii informatycznych umożliwiająca skuteczną komunikację z innymi członkami zespołów projektowych;
 • znajomość metodologii zarządzania projektami (PRINCE2/PMP) oraz zwinnych metodyk prowadzenia projektów informatycznych;
 • samodzielność w realizacji przydzielonych zadań;
 • umiejętność komunikacji ze wszystkimi szczeblami w organizacji;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość MS Project;
 • komunikatywność oraz otwartość;
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych dla branży bankowej/finansowej będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków

 • zarządzanie czasem, zakresem oraz budżetem w całym cyklu życia projektu
 • zarządzanie i identyfikacja ryzyk projektowych
 • współpraca z biurem projektów celem identyfikacji niezbędnych zasobów do realizacji projektu
 • raportowanie postępu prac do komitetu sterującego/sponsora

Co oferujemy

 • czas trwania projektu min. do końca roku, z możliwością przedłużenia
 • zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godz. tygodniowo)
 • atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o Umowę B2B: 720-920 PLN netto dziennie + VAT
 • krótki, 14 dniowy termin płatności faktury
 • pracę w środowisku doświadczonych specjalistów
 • styczność z najnowszymi technologiami
 • kartę Multisport Plus, dającą dostęp do ponad 25 zajęć oraz dyscyplin sportowych w 4000 obiektów sportowych w 650 miastach Polski.
 • prywatną opiekę medyczną w PZU Życie (pakiet Komfort Plus) umożliwiającą umówienie wizyty w jednej z ponad 2000 placówek medycznych w ponad 500 miastach w Polsce
Java Developer - Warszawa

Branża: Ubezpieczenia / Softwarehouse

Miejsce pracy: Warszawa Ursynów, siedziba Klienta

Firma od ponad 5 lat oferuje produkty finansowe na rynku ubezpieczeniowym.

Można u nich spotkać technologie oraz narzędzia takie jak: Java, Spring, Hibernate, Activiti BPM, webserwisy REST oraz SOAP, git, Spring Boot, OAuth 2.0, SQL, Oracle, PostgreSQL, MongoDB, JSF, AngularJS, Bootstrap, CSS, HTML, trochę języka Scala wraz z biblioteką Akka, Tomcat, Linux na serwerach. Systemy integrują się przez API z wieloma serwisami, np. Sendgridem, SMSAPI, operatorami płatności (m. in. szybkie przelewy, karty kredytowe) czy z bazami informacji gospodarczych i kredytowych.

Wymagania

 • znajomość języka  Java, frameworku webowego JSF lub AngularJS oraz przynajmniej niektórych z wymienionych powyżej zagadnień

Zakres obowiązków

 • rozwijanie nowych aplikacji usług finansowych na rynku ubezpieczeniowym
 • pomoc zespołowi operacyjnemu w usprawnianiu i automatyzowaniu procesów wewnętrznych

Co oferujemy

 • czas trwania projektu min.  12 miesięcy, z możliwością przedłużenia
 • zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godz. tygodniowo)
 • atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o Umowę B2B: 480-560 PLN netto dziennie + VAT
 • krótki, 14 dniowy termin płatności faktury
 • wsparcie merytoryczne zespołu projektowego
 • pracę w otoczeniu najnowszych technologii
 • kartę Multisport Plus, jako element work-life balance
 • prywatną opiekę medyczną w PZU Życie, dzięki której w szybkim czasie możesz umówić się do wybranego specjalisty

Pages