To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Head Office

„PnP Solutions”
ul. Łucka 15/215
00-842 Warszawa

Registered Office

P&P Solutions Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 76, 05-510 Konstancin-Jeziorna
NIP: 123-130-01-16, REGON: 361839958, KRS: 0000563773, 
Kapitał zakładowy: 30.000 PLN wpłacony w całości.