Current job offers

Current job offers
.NET Developer - Warszawa

Branża: Bankowość

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, siedziba Klienta

Poszukiwany programista będzie zajmował się utrzymaniem istniejących rozwiązań oraz projektowaniem i implementacją nowych funkcjonalności oraz nowych systemów na potrzeby działalności maklerskiej/forex/wealth management.

Praca w zespole kilkuosobowym z wykorzystaniem metodyk zwinnych.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe o profilu technicznym; preferowane kierunki: informatyka, matematyka, elektronika
 • znajomość języka C# i technologii .NET(ASP.NET MVC, WebAPI)
 • znajomość SQL(T-SQL, Entity Framework)
 • znajomość metodyk miękkich: Agile, SCRUM
 • znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji i literatury techniczne

Mile widziane:

 • doświadczenie związane z realizacją projektów informatycznych w technologii .NET
 • znajomość języka C++
 • podstawowa praktyczna znajomość technologii front-end (HTML, CSS, JS, AngularJS, TypeScript, NodeJS, Gulp)
 • znajomość narzędzi tj. GIT, TeamCity, JIRA
 • wiedza nt. działania rynków kapitałowych i technologii z nim związanych (Forex, protokół FIX)
 • umiejętność stosowania wzorców projektowych w praktyce

Zakres obowiązków

 • prowadzenie prac projektowych, programistycznych i wdrożeniowych
 • implementacja rozwiązań
 • opracowywanie specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej
 • przygotowywanie pakietów instalacyjnych oprogramowania
 • koordynacja procesu wdrożenia oprogramowania
 • instalacja/ utrzymanie środowisk i oprogramowania developerskiego

Co oferujemy

 • czas trwania projektu min. do końca roku, z możliwością przedłużenia
 • zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godz. tygodniowo)
 • atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o Umowę B2B: 720-800 PLN netto dziennie + VAT
 • krótki, 14 dniowy termin płatności faktury
 • pracę w środowisku doświadczonych specjalistów
 • styczność z najnowszymi technologiami
 • kartę Multisport Plus, dającą dostęp do ponad 25 zajęć oraz dyscyplin sportowych w 4000 obiektów sportowych w 650 miastach Polski.
Tester Funkcjonalny - Warszawa

Branża: Bankowość

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, siedziba Klienta

Wymagania

 • doświadczenie w testowaniu aplikacji z sektora finansowego
 • znajomość narzędzia HP ALM
 • umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia
 • dobra organizacja pracy i zaangażowania
 • dobra znajomość języka SQL
 • dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności arkuszy kalkulacyjnych

Zakres obowiązków

 • przeprowadzanie testów funkcjonalnych
 • analiza i projektowanie przypadków testowych,
 • przygotowywanie scenariuszy, przypadków i danych testowych
 • raportowanie błędów
 • wykonywanie testów automatycznych i manualnych
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez PM lub Koordynatora Testów

Co oferujemy

 • czas trwania projektu min.  6-12 miesięcy, z możliwością przedłużenia
 • zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godz. tygodniowo)
 • atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o Umowę B2B: 360-480 PLN netto dziennie + VAT
 • krótki, 14 dniowy termin płatności faktury
 • możliwość zdobywania doświadczenia w gronie specjalistów ze swojej dziedziny
 • udział w projektach realizowanych przy użyciu najnowszych technologii
 • prywatną opiekę medyczną w PZU Życie, dającą szybki dostęp do lekarzy z ponad 35 specjalizacji
 • kartę Multisport Plus (25 zajęć oraz dyscyplin sportowych w 4000 obiektów sportowych w 650 miastach)
FrontEnd Developer - Warszawa

Branża: Ubezpieczenia

Miejsce pracy: Warszawa Służewiec, siedziba Klienta

Projekt dla wiodącej firmy ubezpieczeniowej w obszarze organizacji świadczeń zdrowotnych

Mały zespół wytwórczy (do 10 osób, w tym testerzy, analitycy, SM) współpracujący ściśle z Klientem. Zwinna metodyka wytwórcza (SCRUM).

 

Wymagania

Wykorzystywane technologie:

 • Java 8
 • Hibernate 4
 • Spring 3
 • Quartz 1.6
 • CXF 2.4
 • Spring Data
 • EHCache 2.8
 • Freemarker 2.3
 • Angular 2
 • Slf4j
 • Apache POI
 • TestNG
 • Mockito

Wykorzystywane narzędzia:

 • IntelliJ IDE
 • SVN
 • JIRA
 • Jenkins
 • Enterprise Architekt

Zakres obowiązków

 • praca w małych zespołach
 • elastyczne godziny pracy
 • metodyka SCRUM (bezpośredni kontakt z testerami i analitykami)
 • ewidencja zadań w JIRA
 • przeglądy kodu po każdym zadaniu
 • testy równolegle z kodowaniem
 • praca w siedzibie klienta

Co oferujemy

 • czas trwania projektu min.  6-12 miesięcy, z możliwością przedłużenia
 • zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godz. tygodniowo)
 • atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o Umowę B2B: 680-760 PLN netto dziennie + VAT
 • krótki, 14 dniowy termin płatności faktury
 • wsparcie merytoryczne zespołu projektowego
 • pracę w otoczeniu najnowszych technologii
 • kartę Multisport Plus, jako element work-life balance
 • prywatną opiekę medyczną w PZU Życie, dzięki której w szybkim czasie możesz umówić się do wybranego specjalisty
Analityk biznesowy - Warszawa

Branża: Ubezpieczenia

Miejsce pracy: Warszawa Wola, siedziba Klienta

Wymagania

 • znajomość tematyki ochrony danych (RODO),
 • zmiejętność analitycznego myślenia,
 • wiedza biznesowa z zakresu ubezpieczeń,
 • wiedza techniczna,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • zdolność do jasnego i precyzyjnego formułowania myśli,
 • umiejętność słuchania i zadawania odpowiednich pytań,
 • zdolności negocjacji i perswazji,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność podejmowania decyzji.

Zakres obowiązków

 • zbieranie, definiowanie i priorytetyzację wymagań biznesowych i aktywny wpływ na podejmowane decyzje,
 • przygotowanie rekomendacji sposobu realizacji zidentyfikowanych luk RODO (realizacja przez zmiany w procesach biznesowych lub dostosowanie systemów IT), 
 • specyfikowanie potrzeb biznesowych (wymagań biznesowych) w zakresie niezbędnych zmian w systemach IT,
 • analizę wpływu rozporządzenia RODO na systemy IT i procesy w firmie, 
 • rekomendowanie rozwiązań, minimalizujących ryzyka naruszenia wymagań w obszarze ochrony danych osobowych, 
 • opis stanu docelowego dla procesów modyfikowanych przez wdrażane systemy (wykorzystanie notacji formalnych np. UML, BPMN),
 • ocena wpływu zmian na stan obecny, 
 • tworzenie dokumentacji produktu, 
 • wdrażanie komunikacji na styku biznesu i IT. 

Co oferujemy

 • czas trwania projektu min.  6 miesięcy, z możliwością przedłużenia
 • zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godz. tygodniowo)
 • atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o Umowę B2B: 680-800 PLN netto dziennie + VAT
 • krótki, 14 dniowy termin płatności faktury
 • pracę w środowisku doświadczonych specjalistów
 • styczność z najnowszymi technologiami
 • kartę Multisport Plus, dającą dostęp do ponad 25 zajęć oraz dyscyplin sportowych w 4000 obiektów sportowych w 650 miastach Polski.
 • prywatną opiekę medyczną w PZU Życie (pakiet Komfort Plus) umożliwiającą umówienie wizyty w jednej z ponad 2000 placówek medycznych w ponad 500 miastach w Polsce
Tester Oprogramowania - Warszawa

Branża: Ubezpieczenia

Miejsce pracy: Warszawa Służewiec, siedziba Klienta

Wymagania

 • wykształcenie z kierunków IT (informatyka, elektronika lub pokrewne)
 • minimum 3 lat doświadczenia w testowaniu rozwiązań informatycznych
 • praktycznej znajomości tworzenia Przypadków Testowych oraz testowania zmian w systemie
 • praktycznej znajomości narzędzi do zarządzania procesem testów - np.: JIRA, Testlink
 • praktycznej znajomości narzędzi do budowania i deployu paczek
 • znajomości branży ubezpieczeniowej lub finansowej
 • znajomości SCRUM

Zakres obowiązków

 • wykonywanie testów systemowych i integracyjnych aplikacji
 • raportowanie wyników testów i jakości oprogramowania
 • współpraca z analitykami, architektami
 • planowanie testów oraz szacowanie pracochłonności ich wykonania
 • projektowanie, tworzenie i utrzymanie przypadków testowych
 • przygotowywanie danych testowych

Co oferujemy

 • czas trwania projektu min. do końca roku, z możliwością przedłużenia
 • zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godz. tygodniowo)
 • atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o Umowę B2B: 400-560 PLN netto dziennie + VAT
 • krótki, 14 dniowy termin płatności faktury
 • możliwość zdobywania doświadczenia w gronie specjalistów ze swojej dziedziny
 • udział w projektach realizowanych przy użyciu najnowszych technologii
 • prywatną opiekę medyczną w PZU Życie, dającą szybki dostęp do lekarzy z ponad 35 specjalizacji
 • kartę Multisport Plus (25 zajęć oraz dyscyplin sportowych w 4000 obiektów sportowych w 650 miastach)

Pages