Current job offers

Current job offers
Tester Automatyzujący - Poznań/Wrocław

Branża: Banking
Miejsce pracy: Poznań / Wrocław
Stawka: 680-760 PLN netto/MD (przy współpracy B2B)

Wymagania

Znajomość:

 • Selenium WebDriver
 • TestNG
 • SQL, relacyjne bazy danych
 • Java
 • GIT
 • Narzędzi do zarządzania testami (np. Test Link)

Mile widziana podstawowa znajomość:

 • JavaScript (TypeScript)
 • Cucumber

 

Zakres obowiązków

 • Pisanie testów automatycznych w obszarze systemów bankowych
 • Tworzenie i dokumentowanie przypadków testowych

Co oferujemy

 • Czas trwania projektu min. 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia
 • Zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godz. tygodniowo)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o Umowę B2B
 • Krótki, 14 dniowy termin płatności faktury
 • Kartę Multisport
 • Prywatną opiekę medyczną w PZU Życie
Front-end Engineer - Wrocław

Branża: Banking
Miejsce pracy: Wrocław
Stawka: 680-840 PLN netto/MD (przy współpracy B2B

Wymagania

Skills Needed

 • Proven proficiency with Angular 2 and above.
 • Advanced skills in HTML5/CSS/TS/JS
 • Strong skills in Typescript
 • Strong skills in JavaScript and front-end frameworks
 • Experience in web components integration
 • Comfortable with JIRA and BitBucket
 • Knowledge of progressive web apps

Qualifications

 • Bachelor’s Degree in Computer Science Engineering
 • Ability to work independently in a fast-paced environment
 • A team player who will be an active participant in team

Zakres obowiązków

 • 4+ years of experience in developing rich, reliable, cross-browser-compatible web experiences
 • Experience designing elegant, expressive client-side JavaScript APIs
 • Design user friendly responsive UI
 • Produce front-end code to create a polished and highly functional user interface with a focus on usability and simplicity of design
 • Ensure software operates ideally across a range of devices and platforms
 • Work with the product team to introduce and recommend new UX/UI functionality
 • Review existing application and recommend changes
 • Solve any design or usability issues that arise and anticipate potential future problems, so they can be resolved before they impact users
 • Create prototypes, wireframes and mockups for web and mobile applications
 • Continue to innovate and bring new ideas to products
 • Experience creating robust UI automation testing as part of the development process

Co oferujemy

 • Duration of the project, min. 6 months, with the possibility of extension
 • Full-time engagement (40 hours per week)     
 • Attractive salary based on the B2B Agreement
 • Short, 14-day invoice payment date
 • Multisport card
 • Private medical care at PZU Życie
BI Reporting Engineer - Wrocław

Branża: Banking
Miejsce pracy: Wrocław
Stawka: 680-800 PLN netto/MD (przy współpracy B2B)

Wymagania


3+ years on business intelligence teams preferably using a variety of BI tools such as QlikView/Qlik Sense, Tableau or similar business intelligence products

 • Experience delivering business intelligence solutions in Investment Banking technology division a plus.
 • Knowledge of database design, SQL and data warehousing
 • Relational and Dimensional Data Model
 • Data Modeling (Conceptual & Logical)
 • Intermediate to advanced SQL skills
 • Able to learn new BI technologies as required
 • Unix systems knowledge with ability to install binaries on Red hat Linux machines
 • Advanced MS Excel, MS Access and MS PowerPoint skills

Skills Needed

 • QlikSense/Tableau or similar BI Tools
 • Data analytical skills
 • Requirements gathering and documentation
 • Python, R experience a plus
 • Proven ability to understand the clients requirements and deliver a product that will help them meet their objectives
 • Able to prioritize conflicting requirements based on the business justification and the overall benefit to the business
 • Organizational skills
 • Detail-oriented
 • Issue resolution

Qualifications

 • Bachelor’s Degree in Computer Science Engineering
 • Ability to work independently in a fast-paced environment
 • A team player who will be an active participant in team
   

Zakres obowiązków

Co oferujemy

 • Duration of the project, min. 6 months, with the possibility of extension
 • Full-time engagement (40 hours per week)     
 • Attractive salary based on the B2B Agreement
 • Short, 14-day invoice payment date
 • Multisport card
 • Private medical care at PZU Życie
PHP Developer - Poznań

Branża: Banking
Miejsce pracy: Poznań
Stawka: 680-840 PLN netto/MD (przy współpracy B2B)

Wymagania

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość PHP, HTML5, CSS, JS, SQL, webservices (REST, SOAP).
 • Co najmniej 2 -3 letnie doświadczenie w pracy zespołowej
 • Znajomość systemu kontroli wersji GIT
 • Znajomość frameworków: Symfony, Zend
 • Znajomość podstaw architektury systemów
 • Umiejętność pracy przy wielu projetach

Mile widziane:

 • Znajomość zagadnień związanych z architekturą mikroserwisową (CQRS, EventSourcing),
 • Znajomość frameworków JS: angularJS, aurelia
 • Znajomość: Redis, Varnish, Docker

Zakres obowiązków

 • Utrzymanie i rozwój systemów wspierających sieć sprzedaży

Co oferujemy

 • Czas trwania projektu min. 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia
 • Zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godz. tygodniowo)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o Umowę B2B
 • Krótki, 14 dniowy termin płatności faktury
 • Kartę Multisport
 • Prywatną opiekę medyczną w PZU Życie
Administrator - Wrocław

Branża: Banking
Miejsce pracy: Wrocław
Stawka: 600-800 PLN netto/MD (przy współpracy B2B)

Wymagania

 • Znajomość wybranych technologii: PostgreSQL, Oracle, IBM WAS, Oracle Weblogic, Apache Tomcat, RabbitMQ. Chef, GIT, Jenkins, RH OpenShift, Docker
 • Znajomość systemów operacyjnych: AIX, Linux (RHEL), Windows
 • Doświadczenie w zakresie budowania potoków CI/CD
 • Atutem będzie: znajomość technologii SAP, Alfresco, CCM

Zakres obowiązków

 • Świadczenie wsparcia systemów utrzymywanych w ramach zespołu: obsługa środowisk testowych/produkcyjnych, wsparcie wdrożeń, świadczenie dyżurów, tworzenie dokumentacji eksploatacyjnej, hardering systemów
 • Adaptacja potoków CI/CD aplikacji do standardu obowiązującego w banku
 • Automatyzacja środowiska pracy

Co oferujemy

 • Czas trwania projektu min. 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia
 • Zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godz. tygodniowo)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o Umowę B2B
 • Krótki, 14 dniowy termin płatności faktury
 • Kartę Multisport
 • Prywatną opiekę medyczną w PZU Życie

Pages